ФОНДАЦИЯ НОВ ЖИВОТ

Фондация “Нов Живот”  е неправителствена организация с нестопанска цел. Тя е другата гледна точка. Фондацията е организация, проявяваща състрадание, благородство и съпричастност към пренебрегнатите и отхвърлени от политическата ни система хора. Ние не се уморихме и ще продължим своя стремеж към доброто, преодолявайки всички трудности по своя път, бидейки всеотдайни в желанието си да направим хората по-щастливи.  Тя е регистрирана на 24.07.2003 г. с ф.д.№6803/2003 в частна полза като неправителствена организация с нестопанска цел.          

ИДЕЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО И

Идеята за създаването и се зароди през пролетта на 2002 г. Като потърпевша и съпричастна със заболелите от рак хора, Даниела Славчева, съвместно с Христина Вацова, решават да учредят фондация с названието “НОВ ЖИВОТ”.  Злощастният обрат в живота на почти тридесет годишната Даниела, я подтикна да преосмисли ценностите в живота, както и неговата стойност.         

ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА  

Дейността на фондация „Нов Живот” е многостранна. Подпомагане на хора с тежки заболявания като рак, как да се ориентират в новото си състояние, да преодолеят по-лесно трудностите и да им се улесни пътя за лечение. Също така много развита е дейността в посока подпомагане на деца в неравностойно положение, деца от домове за сираци и социално слаби. За тях се организират различни мероприятия. Най-забавни от тях са тези, свързани с различни лагери и екскурзии, имащи за цел не само отдиха, но и опознаването на нашата страна, както и културното и емоционалното им развитие. С начина си на работа и постигнатите резултати, фондацията напълно оправдава името си. Тя е готова да сътрудничи с организации, които споделят идейната ѝ насоченост към подпомагане духовното, общественото, гражданското и професионалното развитие на личността. Фондацията работи без разлика в пол, религиозна принадлежност, възраст, социално положение и произход.        

БЛАГОДАРНОСТИ  

Фондацията благодари на своите спомоществователи, дарители и сътрудници, притежаващи висока професионална, обществена и лична отговорност.