Фондация „Нов Живот” е българска неправителствена организация с нестопанска цел, с изграден собствен стил и традиции на работа. Тя е другата гледна точка.
Фондацията е благотворителна организация, чиято дейност е насочена към подобряване благосъстоянието на различни групи в неравностойно положение в България.

Целите, които са заложени в учредителният акт са:

  • Подпомагане профилактиката и лечението на онкологични заболявания
  • Подпомагане развитието и социалната адаптация на социално слаби и инвалиди
  • Подпомагане и оптимизиране на социално-битовата среда, възпитанието, образованието и интегрирането в обществото на сираци и деца от социални домове.

Тя е готова да сътрудничи с организации, които споделят идейната ѝ насоченост към подпомагане духовното, общественото, гражданското и професионалното развитие на личността.