Уважаеми дарители, мили приятели,

Ние от Фондация „Нов Живот“ сме наясно, че знанието е най- голямото богатство на света, поради тази причина ще се постараем да го предадем на подрастващите, редом с национално самочувствие и патриотичен дух.

Затова, по случай 1 Ноември – Денят на народните будители, ние сме подготвили образователен проект. Тази година ще гостуваме на  децата от ЦНСТДБУ гр. Карлово.  Всяко от децата има поставена задача да напише есе на тема „Моят любим будител“. Освен това, ще имат възможността да се изявят във викторина, която сме им подготвили, тя ще им донесе допълнителни знания. А ние ще ги поощрим за усилията с парична награда 20лв. за участие на всяко дете. За най-добре представилите се сме  подготвили I, II и  III място за  I- 50 лв., II-40 лв. и III- 30лв. Накрая ще ги почерпим с лакомства празнувайки денят на народните будители с: Шоколад, сок, соленки и др. за всяко от децата.

Децата са 15

Необходимата ни сума е 510 лв.

„Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко.“
Джон Лок

Екипът на фондацията Ви пожелава здраве и благоденствие!